Privacy

Intellectuele eigendom

Salino.be is eigendom van One Touch bvba. De site Salino.be vormt zowel een creatie die door het auteursrecht wordt beschermd, als een gegevensbestand waarvan Salino.be de auteursrechten bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken, alsook alle andere elementen van deze site zijn eveneens beschermd door het auteursrecht. Elke inbreuk op deze rechten is een vervalsing die aanleiding kan geven tot burgerlijke, lees strafrechtelijke vervolgingen in overeenstemming met het Belgische recht.


Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Salino.be verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en te beschermen. Wij willen het vertrouwen dat u ons geeft wanneer u onze website bezoekt niet beschamen. Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.


Doelstelling van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Salino.be zamelt enkel de persoonsgegevens in die u meedeelt, zoals: voornaam, naam, postcode en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend ingezameld aan de hand van de elektronische formulieren die u invult op Salino.be.

De gegevens die wij via deze formulieren verkrijgen, worden in de database van Salino.be opgeslagen. Ze worden gebruikt om u de gevraagde informatie te leveren en u in te lichten over andere producten, diensten en promoties van Salino.be en van zijn partners.

Met uw voorafgaande toestemming sturen we u informatie betreffende nieuwe producten of promoties. U kunt ons op elk moment meedelen dat u dergelijke berichten niet langer wil ontvangen. U stemt ermee in dat Salino.be alle persoonsgegevens die u via de formulieren meedeelt, voor de boven vermelde doelstellingen inzamelt, bewaart en/of gebruikt.


Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U kunt ons ook verzoeken via de contact pagina om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen. Wij zullen daarna alles in het werk stellen om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen.


Het gebruik van 'Cookies'

Cookies zijn kleine computerbestanden die door onze servers worden verstuurd en die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die alleen door Salino.be kan worden ontcijferd en dan nog alleen wanneer u onze site bezoekt. Deze cookies laten u toe gemakkelijker te navigeren op onze site. Op die manier sluit u bijvoorbeeld uit dat u iedere keer uw favorieten opnieuw moet instellen. U bent natuurlijk vrij om de installatie van deze cookies te weigeren, maar hou er rekening mee dat onze website niet meer optimaal zou kunnen werken.

Daarnaast worden er ook cookies opgeslagen voor onze analyses om de gebruikservaring van onze bezoekers te verbeteren. De cookies die door Salino.be worden opgeslagen, worden niet gedeeld met derden.


Links naar andere sites

Salino.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de informatie of het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen.


Wijzigingen

Salino.be kan deze nota zonder voorafgaande waarschuwing aanpassen. Het is daarom nuttig om deze pagina regelmatig te bezoeken. De aangebrachte wijzigingen zijn zonder enige andere formaliteit van kracht na een wachttijd van 8 dagen.


Veiligheid

Salino.be stelt alles in het werk wat redelijkerwijze mogelijk is om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren. Met het versturen van uw gegevens, erkent u dat de verzending van dergelijke gegevens via het Internet nooit vrij is van risico's. De schade die voortvloeit uit het gebruik van uw gegevens door een niet-erkende derde, kan in geen geval verhaald worden op Salino.be


Beperking van de aansprakelijkheid

We stellen alles in het werk om de informatie op deze site in de mate van het mogelijke aan te vullen en bij te werken om u inlichtingen te geven die zo exact mogelijk zijn. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde informatie niet meer met de realiteit overeenstemt. Salino.be kan geen garantie bieden betreffende de juistheid en de volledigheid van de informatie die op zijn site ter beschikking wordt gesteld aan de bezoekers en is niet aansprakelijk voor de onjuistheid en/of weglating van één of meerdere inlichtingen die op zijn site beschikbaar zijn.

Salino.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de betreding van de site Salino.be door een internaut of, in tegendeel, uit het onvermogen om de site te betreden.

Geen enkel nadeel zoals - zonder uitputtend te zijn - schade aan de toestellen of software van de bezoeker naar aanleiding van het bezoek aan onze site, kan worden verweten aan Salino.be, behalve indien het nadeel te wijten is aan boos opzet of ernstige nalatigheid vanwege Salino.be.


Contactgevens

Contacteer de beheerder van Salino.be